Coaching is reflectieve begeleiding: het gaat om het vergroten van zelfinzicht, eigen bronnen inzetten, experimenteren met nieuw gedrag vanuit nieuwe beelden, beter in je kracht staan. Coaching is ook praktisch; het moet wat opleveren. Coachen is iemands potentiële kwaliteit vrijmaken, zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert, zich beter, autonomer voelt, meer zin in het werk ervaart. 

 

Coachingsvragen bij de start van coaching zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe leer ik mijn perfectionisme hanteren - waarom is het nooit goed genoeg voor me?

  • Waarom ben ik zo uitgeput? Hoe houd ik mijn energie in balans?

  • Hoe kan ik beter omgaan met macht en kracht, en mijzelg steviger profileren?

  • Hoe kan ik beter leren omgaan met mogelijke conflicten?

Coaching

Als coach verdiep ik me in de achtergrond en werkcontext en stimuleer het benutten van de kwaliteiten die iemand zelf in huis heeft. De kracht van coaching is het vinden van oplossingen die mensen nog niet hebben ontdekt maar wel al in zich hebben. Daarmee is de acceptatie en haalbaarheid van die oplossingen het grootst.

 

Belangrijk is: ‘doen wat werkt’ (welke verbeteringen, oplossingen enz. heeft de gecoachte al in de praktijk gebracht en kan hij of zij uitbreiden en in andere situaties inzetten). Een coach werkt met inzichten, vragen en modellen die passend zijn in het coachingstraject en put daarbij uit de verschillende instrumenten van de 'positieve psychologie' (NLP, TA, Gestalt en andere benaderingen.

Coaching on the job

Coaching on the job kan een effectieve manier van coachen: de coach loopt mee met de gecoachte om deze in de praktijk te observeren (tijdens een teamvergadering, in gesprekken met collega’s en medewerkers). Daarna geeft de coach zijn of haar observaties met betrekking tot de coachingvraag en bespreekt de coach en gecoachte om ook de perceptie van de gecoachte op de situatie. Coaching on the job vraagt om een open en voldoende veilige werkcontext. De gecoachte geeft bij collega’s aan dat een coach meekijkt en meeluistert. Dit wordt doorgaans gewaardeerd door de collega’s die zo zien dat iemand werkt aan het persoonlijk functioneren.

Teamcoaching

Voor beter werkende teams, is meestal de interactie binnen het team en tussen het team en de buitenwereld niet goed genoeg. Het gaat meestal niet om teamstructuur en dergelijke: dat een team dat zelf niet kan oplossen is het vraagstuk. Het gaat om onderliggend gedrag en onderliggende waarden, en of het teamontwikkelt en leert van ervaringen. Vraag is welke teamdynamiek er speelt.

Teamvragen kunnen met behulp van verschillende instrumenten (systeemdenken, Spiral Dynamics, etc.) worden opgepakt. 

  • Edited Image 2015-7-24-10:50:8
  • LinkedIn Social Icon