Innoveren

Innoveren is voor veel organisaties niet vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk om te overleven. Het blijkt in de praktijk lastig om effectief in te spelen op veranderingen en creatieve ideeën succesvol om te zetten naar een nieuwe dienst, proces, enz.

 

Vanuit de praktijk en vanuit mijn rol als onderzoeksbegeleider en lector Management & Innovatie aan NCOI, heb ik inzicht ontwikkeld in innovatiemanagement. Die inzichten heb ik vertaald naar een praktisch instrument: de In2 scan innovatiemanagement. 

 

Om het innovatievermogen van organisaties in beeld te krijgen, is de In2 innovatiescan heel instrumenteel. De In2 innovatiescan is bedoeld voor adviseurs / begeleiders die hun opdrachtgevers willen helpen. De In2 scan geeft inzicht in het innovatiemanagement van de organisatie. De basis daarvoor is een scan die door geselecteerde mensen in de organisatie online wordt ingevuld. De rapportage van de In2 scan geeft zeer bruikbare informatie en zet aan tot actie. De In2 innovatiescan is voor gebruikers in organisaties (direct) en voor bureaus die organisaties helpen bij innovatie-management.

 

De In2 innovatiescan is vernieuwend door:

  • kwaliteit van de scan, grondige onderbouwing,

  • transparante rapportage tot op vraagniveau,

  • top IT platform;

  • geen licenties, geen instapbeperking wat betreft minimum aantallen af te nemen scans, gunstige prijs.

Aan gebruikers van de scan wordt ondersteuning geboden, zowel inhoudelijk als bij het gebruik van het platform van de scan.

 

De rapportage van de In2 innovatiescan geeft heldere grafieken, meet op 7 factoren van innovatiemanagement en geeft (anoniem) ook de uitslagen op vraagniveau. 

Op HRZone verscheen het blog Innoveren: de strategische rol van HR.  HR kan een strategische rol spelen door te helpen het innovatievermogen te vergroten in de organisatie. Geen competentiemanagement voor innoveren (niet de bureaucratie ervan - wel competenties versterken van mensen). 

René Megens gebruikte de In2 innovatiescan in 10 gemeenten om de achtergronden van innovatie in gemeentelijke dienstverling te onderzoeken. We schreven er een artikel over, dat verscheen in Tijdschrift Bank & Gemeente (B&G). Klik hier voor de link. 

  • Edited Image 2015-7-24-10:50:8
  • LinkedIn Social Icon