WYSINWYG

Drie vooronderstellingen die Kets de Vries (in: Leiderschap Ontraadseld, Academic Service) in zijn werk onderschrijf ik, om leiderschap - mensen te begrijpen. 

De drie vooronderstellingen:

 • wat je ziet is niet noodzakelijkerwijs wat je krijgt

 • ieder menselijk gedrag kent een principe, hoe irrationeel het ook lijkt

 • we zijn allemaal het product van ons verleden.

 • WYSINWYG

Wat je ziet is niet wat er is, maar misschien wat je wilt zien, wat je slechts kunt zien, enz. We hebben onze waarnemingsprocessen niet volledig in de hand, de wereld om ons heen is complexer dan we kunnen zien, we trekken soms verkeerde conclusies, enz. Voer daaraan toe: emotionele vervormingen, d.w.z. dat je iets waarneemt terwijl je gedachten worden beïnvloed door emoties, en intuïtie.

 

 • Irrationaliteit kent een principe

Zelfs onbegrijpelijke gedrag is begrijpelijk, als we genoeg informatie over de achtergrond hebben. Ieder menselijk gedrag kent een principe, hoe irrationeel het gedrag ook lijkt. Wat maakt dat iemand niet mee wil veranderen, wat maakt iemand bang, of teruggetrokken enz. enz. Wat zit er achter het dominante gedrag van een manager? We begrijpen het niet, maar de man/vrouw doet het om eigen ‘goede redenen’. Nu zijn die redenen en daaruit volgend gedrag vaak onbewust en het gedrag soms sociaal niet acceptabel, maar een reden / motivatie voor gedrag bestaat.

Onbewust gedrag en motivatie wordt wel blinde vlekken genoemd; de uitdaging is om die te ontdekken. Een eerste stap op weg naar verandering is dat we ons bewust worden van disfunctioneel gedrag.

 

 • Alle mensen zijn het product van hun verleden

“We zijn geen van allen meer dan een ontwikkelingsresultaat van onze vroegste omgeving, nader bepaald door onze genetische eigenschappen. Pel een man of een vrouw, en je vindt een kind, zegt Kets de Vries. Het belang van ons verleden behoeft geen verdere toelichting, alhoewel sommige mensen het niet leuk vinden dat er continuïteit bestaat tussen verleden en heden.

 

Toepassing van deze drie principes biedt ons veel:

 • we leren begrijpen waarom we selectief waarnemen, en hoe selectief dat is

 • we vergroten onze emotionele intelligentie, we krijgen meer begrip voor ‘irrationeel’ of onhandig gedrag van onszelf en anderen

 • worden ons beter bewust van de dingen die om ons heen gebeuren en van de voortdurende koppeling tussen heden en verleden

 • mensen met emotionele intelligentie kunnen zichzelf en anderen beter motiveren. Zij functioneren beter in een leiderschappositie omdat zij beter in staat zijn de principes van irrationeel gedrag te volgen, van zichzelf en van anderen.

 • Edited Image 2015-7-24-10:50:8
 • LinkedIn Social Icon