Livingstone - partners in organisatieontwikkeling

De partners van Livingstone, waar ik er een van ben, werken op verschillende manieren aan innovatief organiseren. 

Veel bedrijven zoeken naar andere, innovatieve manieren om hun organisatie in te richten en te besturen. Manieren die recht doen aan diversiteit, de talenten van medewerkers en de organisatiedoelstellingen. Livingstone ondersteunt kleine en grote ondernemingen met eigen producten en diensten die aansluiten bij onze veranderende maatschappij, arbeidsmarkt en afzetmarkt.

We hanteren daarbij drie principes:

  • Van controle & regels naar vertrouwen

  • Van vakmanschap naar professionaliteit

  • Van bijwonen naar bijdragen

Livingstone is een partnerorganisatie van ondernemende professionals. Mensen die elkaar en hun klanten inspireren en versterken. Mensen die invulling geven aan sociale innovatie en transities.

Lees meer over Livingstonepartners

Livingstone is ontstaan vanuit de erkenning dat verandering alleen slaagt wanneer in organisaties integraal aandacht is voor zowel de harde als de zachte kant van organiseren. De adviseurs van Livingstone hebben hierin hun eigen expertise waardoor u als klant op ieder moment de juiste expertise aan tafel heeft. Expertise in Livingstone is onder meer: - HRProgramma- en projectmanagement; - Transities en sociaal domein; - Innovatiemanagement; - Werken met rollen.

Op www.denkeninrollen.nl vind je info over het werken in een framework van professionele rollen. Wanneer je de organisatie inricht en ontwikkelt met rollen, kies je voor een moderne en vooruitstrevende denk- en werkwijze. Een denkwijze die inhoud geeft aan sociale innovatie en innovatief organiseren. Een werkwijze die past bij een veranderende blik op werk en veranderende arbeidsverhoudingen. 

  • Edited Image 2015-7-24-10:50:8
  • LinkedIn Social Icon