Spiral Dynamics

De menskant van veranderen 

Tekst van de achterflap:

Veranderen in organisaties is eenvoudig wanneer iedereen dezelfde waarden deelt – hetzelfde belangrijk vinden in denken en doen. Om de waarden van mensen beter te begrijpen – en dat is noodzakelijk voor veranderen – is het Spiral Dynamics model behulpzaam en praktisch.

 

Het Waardemodel onderscheidt 8 verschillende waardensystemen (of drijfveren), elk met hun eigen effectieve en ineffectieve kanten. Het model geeft inzicht in de waarden / drijfveren van mensen, teams en organisaties, en via welke route een gewenste verandering kan worden gecreëerd, hoe mensen hun gedrag en de organisatie de cultuur kunnen veranderen.it is een paragraaf. 

 

Werken met het Spiral Dynamics waardemodel bouwstenen voor effectieve interventies, voor effectieve communicatie en behoud van duurzame relaties rekening houdend met de eisen die de omgeving stelt. Het is een waardevol instrument om de eigen rol (ondersteuningskracht) te versterken en de kwaliteit van de relaties te vergroten.

In 2011 kwam het boek De menskant van veranderen, Spiral Dynamics in de praktijk, uit. Gericht op het beter werken met complexe verandervraagstukken, met de focus op de menskant. Met veel herkenbare praktijkvoorbeelden, zodat je als lezer snel een goed beeld krijgt wat werken met Spiral Dynamics betekent en oplevert. 
Erik Koenders en Peter Nientied, De Menskant van Veranderen, Spiral Dynamics in de Praktijk. Business Contact, 2011 (9e druk, 2017). Te bestellen bij o.m. managementboek.nl.

Het Spiral Dynamics Waardenmodel geeft inzicht in de menselijke, team- en organisatiedrijfveren. Varianten van dit model zijn bekend onder namen als Management Drives, Profile Dynamics, My Motivation, etc.

Het waardenmodel geeft een duidelijk overzicht van zeven kenmerkende organisatiepatronen en individuele waarden. Het model maakt helder hoe het collectieve en individuele denken en handelen wordt gestuurd. Het legt mogelijke valkuilen bloot, geeft mogelijke spanningen in de interactie met anderen aan en daarmee hoe deze ongewenste effecten vermeden kunnen worden.

 

Werken met het Spiral Dynamics waardenmodel bouwstenen voor effectieve interventies, voor effectieve communicatie en behoud van duurzame relaties rekening houdend met de eisen die de omgeving stelt. Het is een waardevol instrument om de eigen rol (ondersteuningskracht) te versterken en de kwaliteit van de relaties te vergroten.

 

Wat levert werken met Spiral Dynamics op?

  • Inzicht in de persoonlijke waarden en de huidige en gewenste waarden / drijfveren  (cultuur) van het eigen team.

  • Inzicht hoe motivatie en waarden van zowel een de deelnemer (leidinggevende) als de ander (medewerkers) spelen, hoe de leidinggevende beweging kan creëren in het team.

  • Uitwerking van ingebrachte casuïstiek van de deelnemers, d.w.z. de concrete verandervragen van de afdelingshoofden een stap verder brengen.

 

On-line invullen van een Spiral Dynamics waardentest, waarvoor de deelnemers een e-mail ontvangen met instructies voor het invullen van de test (duurt 20-30 minuten). Een persoonlijke waardentest maakt het model aansprekend  omdat het een weergave is van persoonlijke en teamwaarden. Een rapportage met de testuitslagen plus toelichting op het Spiral Dynamics model komt na het doen van de test.

  • Edited Image 2015-7-24-10:50:8
  • LinkedIn Social Icon