Werken met vertrouwen

Het boek Werken met Vertrouwen (Business Contact, mei 2012, 144p.) gaat in op het verbeteren van vertrouwen in werkrelaties en in de cultuur van de organisatie. Dat levert betere relaties en duurzaam rendement op. Het boek is als e-book verkrijgbaar bij o.m. managementboek.nl (de gebonden versie komt niet meer in herduk). Organisaties die een cultuur van vertrouwen hebben, doen het gewoon beter. Werken vanuit vertrouwen betekent dat je minder energie hoeft te stoppen in control. Het geeft ruimte om samen te werken, te presteren, te innoveren. Veel winst dus te behalen met vergroten van het vertrouwen.

 

Vertrouwen is een groot thema, in alle organisaties. We zijn er in theorie van doordrongen dat het de basis moet zijn voor al onze werk- en klantrelaties, maar in de praktijk is er nog veel te verbeteren. In het boek staat hoe we de essentie van vertrouwen handen en voeten kunnen geven. We zetten de effecten van vertrouwen en angst op een organisatiecultuur uiteen en geven aanbevelingen hoe je kunt bouwen aan vertrouwen in je organisatie. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave, maar wel een die de moeite waard is en zich op termijn terugbetaalt – in betere relaties en daarna in betere prestaties. is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

 

Door de noodzaak van innoveren en intensievere samenwerking binnen en tussen bedrijven, door het toegenomen werken in projectteams, door het nieuwe werken en organiseren en de wensen van medewerkers en managers in bedrijven, is het tegenwoordig noodzaak dat vertrouwen snel wordt opgebouwd. Anders heeft dat gevolgen voor de resultaten.

De belangstelling voor vertrouwen groeit ook door het gevoelde gebrek eraan. Dat heeft onder meer te maken met de deuk die het vertrouwen in de financiële wereld heeft opgelopen, maar het speelt veel breder. In het onderwijs en de jeugdzorg, bij huisartsen en verzekeraars, bij organisaties die het Nieuwe Werken omarmen. 

 

Wat speelt in uw organisatie om meer dividend van vertrouwen te verzilveren

  • Kan de onderlinge samenwerking beter?

  • Is de focus op control - en niet op initiatief? Waar ligt dat aan?

  • Ontbreekt voldoende creativiteit en innovatie?

  • Is de sfeer in de organisatie goed? Speelt wij-zij denken, zijn er sluimerende conflicten?

  • Is het onderling vertrouwen hoog?is open communicatie en onderlinge feedback de norm?

  • Heeft de organisatie vertrouwen in bestuur en management?

 

 

  • Edited Image 2015-7-24-10:50:8
  • LinkedIn Social Icon