Vertrouwen, control en het nieuwe werken

iHet Nieuwe Werken vereist een cultuur van vertrouwen. Dat komen we geregeld tegen, als blijkt dat een programma voor het nieuwe werken, wel aandacht heeft gegeven aan het kantoor en de laptop (bricks en bites), maar te weinig aan het gedrag (behaviour).

 

Vertrouwen krijgt aandacht, en er wordt nog veel te weinig mee gedaan. Nu komt ook de conclusie dat Het Nieuwe Werken staat of valt met vertrouwen. Wat betekent dat dan? Wat heb je dan te doen?

 

Het artikel, plus 25 reacties van lezers van ManagementSite, vind je hier.

 

 

Een paragraaf uit het artikel.

 

De balans control – vertrouwen

Tegenwoordig staat control in een negatief daglicht. Daar zijn ook aanleidingen voor, zoals klachten over bureaucratie en een bovenmatige angst voor fouten. Met control wordt getracht kosten te beheersen, fouten te voorkomen en te zorgen voor productie volgens vastgestelde normen. Maar de prijs van uit de hand gelopen control kan hoog zijn. Niemand wordt blij van bergen (digitaal) papierwerk, vooral als er weinig mee gedaan wordt. In organisaties met veel bureaucratie zijn de gevoelde lasten van control hoog, volgens veel mensen die cijfers en verantwoording aan moeten leveren. Bijhouden van wat gebeurt in de organisatie, kan resulteren in micromanagement, in heel gedetailleerde planning en control, heel gedetailleerde procedures. Dat heeft twee consequenties: – het kost veel tijd en energie zowel voor de betreffende manager als voor zijn medewerkers; – en mensen voelen zich gecontroleerd en raken daardoor gedemotiveerd of stoppen hun energie in het omzeilen van de procedures.

  • Edited Image 2015-7-24-10:50:8
  • LinkedIn Social Icon